در این مجموعه قصد دارم تصاویری در حوزه طبیعت به نمایش بذارم.
از تصاویر باز منظره گرفته تا تصاویر بسته مثل گلبرگ‌های گل. سعی می‌کنم عکس‌هایی بگیرم که
نگاه جدیدتری درش باشه. سعی می‌کنم از تکراری بودن فاصله بگیرم و عکسی بگیرم که بودنش
بهتر از نبودنش باشه. فکر می‌کنم این نکته مهمی در عکاسیه. این که یه عکس بودنش مهم‌تر
از نبودنش باشه. اوایل عکاسیم بود که یه دوست بهم یاد داد همیشه قبل از هر عکس از خودم
بپرسم: اگه این عکس رو نگیرم چی میشه؟
error: برای دریافت عکس با من تماس بگیرید :)